OP

Terapi Det Kloge Valg

Ønsker du at blive mere bevidst om dig selv og dine reaktionsmønstrer og derved handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. 

Hos Odsherred Psykoterapeut kan du tale om dine tanker, følelser, handlinger og gennem terapeutiske metoder udforske dig selv og de problemstillinger du måtte have med andre øjne.

Odsherred Psykoterapeut tilbyder: Individuelt terapi, parterapi, barn/ung terapi, familieterapi, hesteterapi, gruppeterapi samt undervisning.

Psykoterapi

Psykoterapi kan hjælpe klienten med at give problematikken eller temaet et sprog og derved anerkende og normaliserer de mønstrer, følelser og reaktioner som klienten og dennes familie måtte have. Vores oplevelse er, at når klienten oplever en forståelse og en indsigt i forhold til bl.a.familiesystemet bliver det nemmere, at rumme og afklare de temaer og problematikker som klienten ønsker at forstå bedre, at arbejde med og ændre på. Vores oplevelse er, at dette er med til at hjælpe klienten til at kunne tale om sit problem og derigennem sammen med Psykoterapeuten at give det et sprog.


Hvad er NLP?

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering  Alment brugbar viden om, hvordan vores nervesystem har et komplekst sprog i form af indre billeder (v), lyde (a), følelser (k), til at bearbejde virkeligheden med (ad).  Ved hjælp af NLP kan vi hente ressourcer frem til at ændre på vores indre landkort – og dermed skabe det liv, vi ønsker for os selv og vores nærmeste.  Vi bruger alle vores sanser forskelligt. Både synssansen, høresansen, følesansen, lugtesansen og smagssansen. Vi har gennem vores opvækst lært at prioritere hvordan vi bearbejder indtryk i dag.                                                                                    Rådgivning


Gritt Melsted har specialiseret sig indenfor autisme, angst, stress og i den forbindelse underviser Gritt bl.a. forældre hvis børn har diagnosen autisme i, hvad er autisme og hvordan kan man hjælpe sit barn og sig selv til en bedre hverdag sammen.

Har du/I brug for rådgivning og omsorg  i forhold til dit barns udfordringer og/ eller egne udfordringer kan det anbefales, at booke en session.Hesteterapi


Hesteterapi bruger odsherred terapi typisk i arbejdet med Klienten som vil opleve, at hesten kan være med til at hjælpe klienten til at mærke egen krop, læse signaler og bare være sammen her og nu.

Gennem vores professionelle arbejdsliv og personlige liv har vi truffet børn, unge og voksne, der kan have svært ved at sætte ord på følelser og tanker og som er tynget af deres egne negative opfattelser eller fortællinger af eget liv. Hesteterapien kan være med til, at klienten opnår en større forståelse af egne udfordringer og problematikker og ved hjælp af hesten og terapeutens indvirkning, kunne være i stand til at sætte ord på de følelser eller tanker, der opstår i processen. Vi er opmærksomme og nysgerrige på, om klienten samtidig vil kunne få et mere nuanceret syn på sin personlige identitet og egne fortællinger.


Kan dette bruges i andre sammenhænge?
Heste i hverdagen kan være givende, på mange forskellige måder, for voksne, børn og unge med psykiske og fysiske udfordringer, men også til de "vilde piger" som her kan
hjælpes til en mere behagelig egen tilstand og gennem et fælles tredje kan give mulighed for, at relationen mellem terapeut og klienten forstærkes.


                       Sandplay terapi


Sandplay terapi er en terapeutisk og pædagogisk metode, der kan bruges til både børn og voksne i alle aldre. Terapien kan bruges til at hjælpe mennesker med eksempelvis angst, sorg eller dårlig trivsel. Det kan nogen gange være svært at sætte ord på de tanker og følelser man er udfordret med, og her benytter sandplay terapien sig af symbolverdenen til at udtrykke det, der er svært at sætte ord på. Sandplay kan i høj grad være med til at bearbejde svære oplevelser i fortiden ved hjælp af figurer og symboler, som man sætter i sandet.


Se indslag fra TV2 Nyhederne omkring sandplay terapi.

(31) Sandplay, indslag fra TV2 Nyhederne - YouTubeGrupper for børn og unge

Skilsmissegruppe, samtalegruppe for unge, Autismegruppe.
Odsherred Psykoterapi tilbyder et gruppeforløb over 5 gange til børn og unge, der ønsker at blive mere bevidste om sig selv og deres egne reaktionsmønstre. Gennem forløbet får den unge nye redskaber til at forstå både deres egne og andres behov og følelser. Vi lægger vægt på at hjælpe vores klienter med at udvikle en større selvindsigt og bedre trivsel i deres dagligdag.


 
Gruppeforløbet består af:
Gruppearbejde, øvelser, hygge og samtaler.
Hvis du kan genkende noget af nedenstående, så er      Ungegruppen måske noget for dig.

 • Føler du dig ensom, mobbet og mangler nogen at dele dine tanker og følelser med 
 • Føler du dig anderledes og misforstået
 • Lavt selvværd
 • Seksualitet/Identitet
 • Mistrivsel i hjemmet/ I skolen.
 • Har du selvskadende adfærd
 • Føler du stress, depression eller angst
 • Er du vred og ked af det
 • Har du svært ved at mærke hvad du føler
 • Har du svært ved at være sammen med mange mennesker
 • Angst, stress eller depression


        Tid & Sted

Terapi

Fremragende terapi gør dig fremragende.

OP

Kontakt Odsherred Psykoterapeut ved Gritt Maria Melsted 


Mandag - Onsdag
13.00 - 17.00
Torsdag
09.00 - 18.00
Fredag
09.00 - 14.00
Lørdag
09.00 - 13.00
Søndag
Lukket